top of page
In the Classroom

תשובות לשאלות שחשוב לשאול

מה הכי חשוב לי לדעת כשאני פונה לבנק לקבלת אשראי?

לפני פניה לכל גורם אשראי חשוב להבין כיצד גורמי המימון חושבים.
ישנם 4 דברים עיקריים שהבנק או כל גורם מימון אחר בודקים בכל בקשה כזו:
1. מי הלווה? - ותק וניסיון בתחום, ההיסטוריה הבנקאית של הלווה ועוד פרמטרים נוספים שיכולים להצביע על טיב הלווה.
2. צרכי האשראי - עבור מה נדרשת ההלוואה. האם לתזרים המזומנים השוטף של החברה או לצורך השקעה כזו או אחרת.

3. ביטחונות - אילו ביטחונות יש לחברה לספק עבור האשראי המבוקש.

4. יכולת החזר - אולי הנושא החשוב ביותר. האם תזרים המזומנים והרווחים הצפויים של החברה יש בהם מספיק כדי לעמוד בהחזרי ההלוואה. 

כמה זמן אורך תהליך גיוס האשראי?

עד אישור ההלוואה על ידי הגורם הממן יכולים לקחת בין מספר ימים למספר חודשים בודדים.
לכל בנק או קרן יש את מתווה הבדיקות שלהם והתהליך אותו צריך לעבור בכדי לקבל את האישור להלוואה.
פה נכנסת לתמונה ההיכרות שיש לכלכלנים של סאלטו עם כל הגורמים הרלוונטיים. תקשורת ישירה ושיח מקצועי עם גורם המימון הם מרכיב משפיע כדי לקדם את לוחות הזמנים בצורה משמעותית.

איך אני יודע שסאלטו היא חברת הייעוץ המתאימה עבור העסק שלי?

ליועצים של סאלטו ניסיון של למעלה מעשור בתחום גיוס האשראי לעסקים.
ההיכרות עם גורמי המימון ועם והדרישות המשתנות חשובות מאוד כדי לנהל תהליך קצר ומקצועי שממצה את כל הסיכויים של העסק שלך לקבל את מה שמגיע לו.
לפני כל תהליך אנו עושים את כל הבדיקות המקדימות כדי לוודא שהסיכויים לקבלת האשראי גבוהים.

כמה כסף ניתן לגייס לעסק בעזרת סאלטו?

ישנן קרנות רבות ומגוונות ובכל אחת מהן קיימים מסלולים שונים שמתאימים למגוון רחב של עסקים. ניתן לגייס הלוואות גם להקמה של עסקים חדשים וגם לעסקים קיימים.
סכום ההלוואה נקבע ע״י הקרן ומותאם למסלול שהוגש. 
הסכום המינימאלי בכל המסלולים הינו 100 אלף ש״ח ויכול להגיע לכמה מיליונים בהתאם לגודל העסק ולצרכים

bottom of page